27/11/16Μεγάλο το βάρος των χρόνων, 
αλλά ακόμη μεγαλύτερη η θέληση που το στηρίζει...

...και η ζωή τραβάει την ανηφόρα.