14/12/15

"Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας"...
Ό τι  απέμεινε από το....  "Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας".
Τουλάχιστον έτσι, κάποτε έβρισκε περάσματα το φως.
Τώρα, τα κεραμίδια μετατράπηκαν σε τόνους τσιμέντου πάνω από τα κεφάλια μας
και τα περάσματα στο φως  διαρκώς  λιγοστεύουν...