Περασμένα μεγαλεία...

Σχόλια

Ο χρήστης E.- είπε…
΄Οπως το ΄πες κοριτσάκι...

περασμένα μεγαλεία...

Ε.-